đừng bỏ con mẹ ơi

“Bởi từ đâu mà con được tạo ra ?Phút giây nào trăng hoa của cha mẹ,Để đến khi con chuẩn bị sinh ra ,Liệu con có kịp cất lên tiếng khóc ?Như giun dế vào đời, còn được gieo ý nghĩa…Con đến nơi lòng mẹ, có ý nghĩa nào không ?

Posted by Nhóm Bảo Vệ Sự Sống : Lòng Chúa Xót Thương on Sunday, 14 January 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *