LỜI CHÚA 26-09-2017 THỨ 3 TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

PHÚC ÂM: (Lc 8, 19-21)

Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: “Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy”. Người trả lời với họ rằng: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

 SUY NIỆM:  Nói đến gia đình thì ai cũng có, gia đình theo nghĩa huyết tộc và gia đình theo nghĩa linh tông, với hai gia đình này thì dựa trên theo tính xác thịt. Thế nhưng ngoài gia đình xác thịt ra ta còn có một gia đình khác rộng lớn hơn đó là gia đình Thiên Chúa. Theo lẽ thông thường của con người thì tình cảm thiêng liên nhất là tình cảm mẹ con và những người thân trong gia đình. Phụng vụ Lời Chúa nơi trang Tin Mừng hôm nay kể cho ta một câu chuyện Đức Giêsu gặp những người thân đi tìm kiếm Ngài. Trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng thì mẹ và anh em Ngài đi tìm kiếm Ngài như Tin Mừng đã đề cập: “Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, thế  nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được nên họ phải nhờ người khác chuyển lời đến Chúa Giêsu dùm. Tuy nhiên khi được người ta nói: “Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy” thì Ngài nói một câu xem chừng rất bẽ bàng, thoạt đầu ta cũng sẽ cho là Chúa Giêsu phủ nhận tình cảm gia đình, nhưng thực ra sâu xa trong lời nói đó thì Chúa Giêsu muốn ta hiểu rằng mối liên hệ quan trọng nhất đối với Chúa Giêsu là liên hệ đức tin, và đó cũng là kim chỉ nam cho đời sống của ta. “Ai là người thân của Ta”? Khi hỏi như vậy là Chúa Giêsu muốn đặt mối tương quan gắn bó mật thiết với Ngài, và mối tương quan đó vượt lên trên tất cả khi Chúa Giêsu nói:  “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. Nhìn lại bản thân, ta đã thuộc về gia đình Thiên Chúa chưa hay ta dừng lại ở gia đình trần thế.

Lạy Chúa để trở nên những anh chị em của Chúa thật khó biết bao, bởi lẽ chúng con phải sống theo đường lối Chúa. Xin giúp chúng con biết kết hiệp với Chúa mỗi ngày bằng việc sống và thực thi lời Chúa. Amen.

 

Giuse Maria Nguyễn Đức Tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *