Lời Chúa ngày 19-08-2018 CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa:   Ga 6: 51-59  (Hl 51-58)

“Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?”

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi trời xuống. Không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

Đó là lời Chúa.

 

SUY NIỆM:

Cả các Kitô hữu cũng ngỡ ngàng trước bí tích Thánh Thể.

Ăn thịt và uống máu người mình yêu

là điều khủng khiếp chẳng ai dám nghĩ tới.

Nhưng Ðức Giêsu lại muốn nuôi cả nhân loại

bằng Thịt và Máu Ngài.

Và thực sự Ngài đã nuôi ta bằng cái chết thập giá –

ở đó Ngài đã hy sinh Máu Thịt mình.

Ðúng hơn, Ngài nuôi chúng ta bằng sự sống của Ngài:

sự sống được trao đi qua cái chết tự nguyện,

và sự sống được lấy lại qua phục sinh vinh quang.

Ðức Giêsu ban cho ta Tấm Bánh (c.51).

Ngài còn tự nhận mình là Tấm Bánh (cc.48.51):

Tấm Bánh có sự sống và Tấm Bánh ban sự sống.

Tôi là Tấm Bánh: đó là định nghĩa của Ðức Giêsu về mình.

Ðịnh nghĩa này có làm ta ngạc nhiên không?

Bánh là cái gì ăn được và đem lại sự sống.

Bánh không sống cho mình, nhưng cho người khác.

Chấp nhận là bánh có nghĩa là chấp nhận mất mình,

mà chỉ khi mất mình như thế,

bánh mới thật là bánh, mình mới thật là mình.

Thật ra bánh vẫn hiện diện và nên một với người ăn.

Ðức Giêsu là Tấm Bánh đặc biệt.

Khi tôi ăn, Ngài thành tôi và biến tôi thành Ngài.

Một sự ở lại hai chiều, một sự hiệp thông sâu thẳm.

“Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi

thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy” (c.56).

Rước lễ là đón lấy dòng sự sống, chấp nhận sống nhờ.

Ðức Giêsu sống nhờ Cha

và chúng ta sống nhờ Ðức Giêsu (c.57).

Như cành nho sống nhờ thân cây nho,

chúng ta cũng sống nhờ,

nghĩa là sống trong và sống cho Chúa.

Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ

nhìn và thờ lạy Thánh Thể hơn là cầm lấy mà ăn.

Ðộng từ ăn được nhắc đến 8 lần trong bài Tin Mừng này,

như một lời mời gọi tha thiết của Ðức Giêsu.

Ngày nay, người ta rước lễ nhiều hơn trước.

Tiếc thay lắm khi cuộc gặp gỡ này khá vội vã,

thiếu chuẩn bị và cũng thiếu đối thoại thân tình.

Tôi lên rước lễ chỉ vì mọi người trong hàng ghế đã lên.

Phút thinh lặng sau rước lễ cũng bị cắt ngắn.

Tôi phải về ngay vì phải lấy xe, vì nhà thờ đóng cửa…

Chính vì thế rước lễ chẳng gây được âm vang nào nơi tôi.

Nó trở thành một thói quen, một nghi thức thuần tuý.

Tôi lên ăn một vật thánh, thay vì đón một người.

Ít khi có vị khách quý nào

bị thường xuyên tiếp đón lạnh nhạt như thế!

Rốt cuộc chẳng có cuộc gặp gỡ nào xảy ra,

nên tôi vẫn cứ là tôi như trước.

Hãy dự lễ như người đi dự tiệc Lời Chúa, Mình Chúa.

Chỉ ai biết ăn, biết thưởng thức và nghiền ngẫm,

người ấy mới gặp được sự sống và gặp được Giêsu.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa đến với chúng con

dưới dạng tấm bánh bình thường.

Tấm bánh chẳng nói gì, chỉ biết lặng lẽ chờ đợi.

Tấm bánh hiện diện là để phục vụ cho con người.

Tấm bánh quá đỗi mong manh, nhỏ bé,

có thể bị ẩm mốc làm hư hoại,

và tan rất mau sau khi được nhận lãnh.

Lạy Chúa Giêsu, có cái gì tương tự

giữa phận làm người và phận làm bánh của Chúa.

Xin cho chúng con biết cách

đến với con người hôm nay:

đơn sơ, khiêm hạ,

không chút vinh quang hay quyền lực.

Nhờ ăn tấm bánh của Chúa,

chúng con cũng trở nên tấm bánh ngon,

được bẻ ra để đáp ứng khẩu vị của nhiều người.

Ước gì chúng con dám rước Chúa

đi vào mọi vùng mờ tối của lòng mình,

để sự hiện diện của Chúa trong con được lớn lên.

Và ước gì chúng con trở thành

những Nhà Tạm di động,

đem Chúa đến cho đồng bào

và quê hương chúng con. Amen.

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *