Thăm nghĩa trang thai nhi đầu năm mới

Thăm nghĩa trang hài nhi của nhóm ngày đầu năm.Xin thắp nén nhang lòng gửi đến hơn 18,000 hài nhi, mong các em nghỉ bên Lòng Thương Xót Chúa

Posted by Nhóm Bảo Vệ Sự Sống : Lòng Chúa Xót Thương on Saturday, 24 February 2018

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *