TGM

Trực Tiếp Thánh Lễ An Táng Đức Tổng Phaolo Bùi Văn Đọc – Tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Sài Gònvanminhsusong.tv

Posted by Nhóm Bảo Vệ Sự Sống : Lòng Chúa Xót Thương on Friday, 16 March 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *