Thiên Thần Của Những Người Vô Gia Cư

– Giải cứu thức ăn,
– Tấm bánh nghĩa tình.

Chương TrìnhThiên Thần Của Những Người Vô Gia Cư

Giải cứu thức ăn

Giải cứu thức ăn hay còn có cái tên thân thương khác là : “Biệt đội giải cứu thức ăn “ Nghe buồn cười lắm đúng không các bạn ? Xã hội nghe biệt đội giải cứu động vật, đội ứng cứu thông tin quân sự, đội anh hùng xa lộ…….etc….. Nhưng còn, “Biệt đội giải cứu thức ăn” nghe có vẻ lạ và buồn cười nhỉ ?  Thức ăn không ăn thì bỏ, dư thì bỏ đi…. việc gì cần phải giải cứu làm gì cho rắc rối. Nhưng

Read More