Lời Chúa 20.05.2018 – Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Lời Chúa 20.05.2018 – Chúa Nhật lễ  Chúa Thánh Thần hiện xuống


Lời Chúa:  Ga 15: 26-27; 16: 12-15

“Thánh Thần chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Đấng Phù Trợ đến, Đấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thánh Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu.  Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

Đó là lời Chúa.

 

SUY NIỆM:

Ai trong chúng ta cũng muốn biết sự thật, và căm ghét sự lừa lọc dối trá.

Nhưng không dễ gặp được sự thật nơi người khác, cũng như nơi chính mình.

Ðể nói lên một sự thật, cần phải trả giá. Dám nghe một sự thật nhỏ, cần một can đảm lớn!

Ðời người là một cuộc ruổi dong tìm sự thật. Sự thật vừa đáng sợ, lại vừa đáng yêu.

Khi sống ở đời, Ðức Giêsu đã nói và làm nhiều điều, để cho các môn đệ thấy sự thật về mình.

Ngài cho họ biết mọi điều Ngài nghe được từ Cha. Tuy vậy, Ngài vẫn còn nhiều điều phải nói với họ

mà bây giờ họ không kham nổi (x. Ga 16,12).

Ðức Giêsu không có thái độ bao cấp. Ngài chẳng đòi các môn đệ phải hiểu hết con người Ngài.

Thánh Thần sẽ giúp họ làm điều đó sau khi Ngài phục sinh.

“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật trọn vẹn” (Ga 16,13)

Ðể biết sự thật trọn vẹn về Ðức Giêsu, để hiểu việc làm và lời nói của Ngài,

chúng ta cần có Thánh Thần làm người hướng đạo.

Ðức Giêsu là một mầu nhiệm sâu thẳm khôn dò. Nhờ Thánh Thần, ta thấy Ðức Giêsu luôn luôn mới.

Càng đến gần, ta càng thấy Ngài siêu việt. Càng biết rõ Ngài, ta càng thấy Ngài lôi cuốn.

Nhờ Thánh Thần, Lời Chúa Giêsu luôn luôn mới.

Ðó không phải là những dòng chữ chết khô, nhưng là ánh sáng cho mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Nhờ Thánh Thần, Hội Thánh luôn luôn mới.

Ngài là luồng gió mát lúc Hội Thánh gặp khó khăn, là luồng gió mạnh làm Hội Thánh chuyển mình thức tỉnh.

Chúa Thánh Thần không sống cho mình, nhưng cho Ðấng sai mình là Ðức Giêsu Kitô (x. Ga 15,26)

Ngài chỉ mong cho Ðức Kitô được tôn vinh (x. Ga 16,14) Chúa Thánh Thần là phát ngôn viên của Ðức Kitô.

Ngài chỉ nói những gì Ngài đã nghe Ðức Kitô nói.

Ngài không loan báo điều gì mới lạ, nhưng chỉ giúp ta nhớ lại, hiểu và sống Tin Mừng.

Chúng ta cũng là những chứng nhân của Ðức Kitô như Thánh Thần.

Cần làm chứng như Ngài trong thái độ khiêm nhu từ bỏ.

Dù chúng ta là Kitô hữu, là người công giáo, chúng ta vẫn trên đường tìm kiếm sự thật trọn vẹn.

Sự thật bao giờ cũng lớn hơn suy nghĩ của ta. Sự thật ở nơi người khác tôn giáo, khác quan điểm…

Ðừng tìm cách làm chủ hay độc quyền sự thật. Hãy để cho sự thật chiếm lấy mình.

Hãy mềm mại để Thánh Thần dẫn vào sự thật, sự thật về Thiên Chúa, về Ðức Kitô, về tôi và tha nhân.

Có những sự thật rất thường, rất nhỏ, nhưng khó nuốt.  Chỉ khi chấp nhận chúng, tôi mới gặp được Ðức Kitô.

Ngài là Sự Thật viết hoa, Sự Thật đem lại tự do (x. Ga 8,32).

 

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban sức sống cho chúng con.

Xin cho cuộc đời Kitô hữu của chúng con đừng rơi vào sự đơn điệu nghèo nàn,

vào những lối mòn quen thuộc, nhưng xin canh tân và tái tạo chúng con mỗi ngày.

Xin nuôi chúng con bằng những thức ăn mới, cho chúng con khám phá ra

những chiều sâu khôn dò của Đức Kitô và ý nghĩa thâm thúy của Tin Mừng.

Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, thế giới hôm nay luôn bị đe dọa

bởi bạo lực, khủng bố, chiến tranh; mạng sống con người bị coi rẻ.

Xin cho chúng con biết say mê sự sống, và gieo vãi sự sống khắp nơi.

Ước gì Chúa ban cho nhân loại một lễ Hiện Xuống mới để con người có thể hiểu nhau hơn

và đón nhận nhau trong yêu thương.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu SJ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.