Lời Chúa ngày 04-11-2018 CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa ngày 04-11-2018 CHÚA NHẬT  XXXI  THƯỜNG NIÊN

  Lời Chúa

“Đó là giới răn thứ nhất, còn giới răn thứ hai cũng giống như giới răn thứ nhất”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đáp:

“Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”.

Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”.

Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

Đó là lời Chúa.

 

Suy nim:

Ðối với một số bạn trẻ, yêu chẳng có gì khó.

Yêu là gặp nhau, quen nhau, nhớ nhau.

Yêu là hẹn hò, viết thư, tặng quà sinh nhật.

Nhưng dần dần quan niệm về tình yêu trở nên sâu xa hơn.

Các bạn nhận ra yêu là trao hiến bản thân,

là hy sinh chính mình để sống cho người khác.

Tình yêu đích thực không dễ như nhiều người lầm tưởng.

Vào ngày tận thế, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu.

Một vị kinh sư tốt lành hỏi Ðức Giêsu

về điều răn đứng đầu trong số 613 khoản luật.

Ngài trích Ngũ Thư để tóm lại trong hai điều răn chính:

yêu Thiên Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình.

Tất cả lề luật cô đọng trong một thái độ là yêu mến.

Giữ luật mà quên yêu mến có thể dẫn đến óc nệ luật.

Giữ luật phải trở nên phương thế để bày tỏ tình yêu.

“Yêu mến là chu toàn lề luật” (Rm 13,10).

Thánh Augustinô phàn nàn là mình đã yêu Chúa quá muộn.

Còn chúng ta lại thấy mình yêu Chúa quá ít và hời hợt.

Khi nghe Ðức Giêsu nhắc lại lời kinh của người Do Thái:

“Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi,

với trọn cả trái tim ngươi, với trọn cả linh hồn ngươi,

với trọn cả trí khôn ngươi, với trọn cả sức lực ngươi…”,

ta mới thấy đòi hỏi quyết liệt của Thiên Chúa.

Ngài muốn ta yêu Ngài bằng tất cả con người mình.

Cụm từ “với trọn cả” được lặp lại nhiều lần

như nhắc ta chẳng nên giữ điều gì lại.

Sống điều răn thứ nhất là đặt Chúa lên trên hết,

là dành ưu tiên một cho Chúa giữa những ưu tiên.

Coi Chúa là tất cả, mãn nguyện vì có Chúa.

Dành cho Chúa tất cả, để Chúa chiếm trọn mình.

Ðiều răn thứ hai bắt nguồn từ điều răn thứ nhất:

yêu người thân cận như chính mình.

Người thân cận là mọi người chẳng trừ ai.

Chỉ trong Chúa tôi mới có thể yêu thương đến vô cùng.

Trong Chúa, tôi nhận ra tha nhân là anh em, con một Cha,

là hình ảnh của Ðức Kitô đang cần tôi giúp đỡ.

Trong Chúa, tôi cảm nhận phẩm giá đích thực của một người,

dù đó là một thai nhi, một phạm nhân hay người mất trí.

Tình yêu thực sự với Thiên Chúa đưa tôi về với anh em.

Tình yêu anh em đòi tôi gặp gỡ Thiên Chúa

để múc lấy nơi Ngài sức mạnh hầu tiếp tục hiến trao.

Ðó là nhịp đập bình thường của trái tim người Kitô hữu,

cứ đong đưa giữa hai tình yêu.

Hay đúng hơn chỉ có một tình yêu:

tôi yêu tha nhân trong Chúa và tôi yêu Chúa nơi tha nhân.

Ðức Giêsu đã sống đến cùng hai điều răn Ngài dạy.

Ngài sống để yêu và chết vì yêu.

Tình yêu của Ngài là lễ toàn thiêu và hy tế.

Mỗi tối tôi lại xét mình về tình yêu

để thấy mình còn yêu quá ít.

 

Cầu nguyn:

Lạy Chúa Giêsu,

trước khi con tìm Chúa, Chúa đã đi tìm con.

Trước khi con thấy Chúa, Chúa đã nhìn thấy con.

Trước khi con theo Chúa, Chúa đã đi theo con.

Trước khi con yêu Chúa, Chúa đã mến yêu con.

Trước khi con thuộc về Chúa,

Chúa đã thuộc về con.

Trước khi con phụng sự Chúa,

Chúa đã phục vụ con.

Trước khi con từ bỏ mình vì Chúa,

Chúa đã nộp mình vì con.

Trước khi con sống và chết cho Chúa,

Chúa đã sống và chết cho con.

Trước khi con đặt Chúa lên trên hết,

Chúa đã coi con là hạnh phúc tuyệt vời của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy của con,

Chúa luôn đi trước con.

Chúa làm trước khi Chúa dạy.

Con hiểu rằng mọi điều Chúa đòi hỏi nơi con

đều chỉ vì lợi ích vĩnh cửu của con mà thôi.

Xin cho con đón nhận những cắt tỉa của Chúa

với lòng biết ơn và rất nhiều tình yêu. Amen.

 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.