Lời Chúa ngày 21-10-2018 CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa ngày 21-10-2018 CHÚA NHẬT  XXIX  THƯỜNG NIÊN

 Lời Chúa  (bài dài)

“Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. Người hỏi: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?” Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”. Chúa Giêsu bảo: “Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được”. Chúa Giêsu bảo: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định”.

Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

Đó là lời Chúa.

 

Hoặc bài vắn này:  Mc 10: 42-45

“Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

Đó là lời Chúa.

 

SUY NIỆM:

Ghế tượng trưng cho địa vị, quyền lực và quyền lợi,

nên ghế là nỗi ám ảnh của nhiều người.

Ghế trưởng phòng, ghế giám đốc, ghế đại biểu…

Tất cả nỗ lực dồn vào việc có một ghế,

sau đó là giữ ghế, hay tìm cách lên ghế cao hơn.

Ngay cả những người đã bỏ mọi sự để theo Chúa

cũng bị ám ảnh bởi những chiếc ghế danh dự.

Chính lúc Ðức Giêsu nói đến cái chết gần kề của mình,

thì Gioan và Giacôbê lại xin được ngồi hai bên tả hữu.

Có vẻ họ không bắt được tần số của Thầy!

Thanh tẩy mình khỏi tội lỗi không khó lắm.

Nhưng thanh tẩy mình khỏi nhân đức và công trạng của mình

thì khó hơn bội phần.

Hai môn đệ đã từ bỏ những điều rất cao quý,

nhưng bây giờ lại muốn kiếm chút lợi lộc

từ chính sự từ bỏ và phục vụ của mình.

Họ dám lên tiếng đòi hỏi Ðức Giêsu:

“Chúng con muốn Thầy làm cho chúng con điều chúng con xin”.

Thái độ bực tức của mười môn đệ còn lại

có thể bắt nguồn từ một sự ganh tỵ ngấm ngầm.

Nhiều môn đệ cũng ước mơ hai ghế tả hữu.

Ðức Giêsu kéo hai ông ra khỏi tham vọng và đam mê

để đưa họ trở về với thực tại gai góc sắp đến.

Họ muốn được chung phần với Ngài trong vinh quang,

nhưng liệu họ có dám chia phần với Ngài trong đau khổ?

Uống chung chén đắng Thầy sắp uống,

chịu chung phép Rửa Thầy sắp chịu

là chấp nhận bị dìm sâu xuống dòng nước khổ đau.

Thật ra được ngồi hai bên tả hữu Thầy trong vinh quang

đâu phải là phần thưởng để trả công cho người bền chí.

Trung tín theo Chúa đến cùng đã là phần thưởng rồi.

Chúng ta không giữ đạo để đòi một chỗ thật cao,

nhưng mong được ban một chỗ thật gần bên Chúa.

Người đứng đầu, người làm lớn, người có quyền

thường dễ có thái độ thống trị, áp đặt, hống hách.

Chức vụ và quyền lực trở thành phương tiện phục vụ bản thân.

Ðó là lối lãnh đạo dễ thấy nơi người đời.

Ðức Giêsu không chấp nhận chuyện đó nơi Hội Thánh:

“Nơi anh em thì không như vậy”.

Ngài đề xướng một lối lãnh đạo mới.

Ai muốn làm lớn, làm đầu trong Hội Thánh

phải trở nên đầy tớ và nô lệ cho mọi người.

Ðức Giêsu mời chúng ta làm một cuộc cách mạng lớn,

không phải chỉ là đổi ngôi, mà là đổi lòng.

Tận diệt trong tim những tham vọng ăn trên ngồi trước.

Ðức Giêsu không ủng hộ một xã hội hay Giáo Hội vô tổ chức.

Nhưng Ngài coi lãnh đạo là khiêm nhường phục vụ.

Phục vụ là động từ tóm kết toàn bộ đời Ðức Giêsu.

Ngài đến trần gian để phục vụ, sống như người phục vụ,

và chết như dấu chứng lớn nhất của phục vụ trong yêu thương.

 

CẦU NGUYỆN:


Lạy Thầy Giêsu,

Thầy không gọi chúng con là tôi tớ,

Thầy cũng không chỉ coi chúng con là môn đệ.

Thầy còn coi chúng con như bạn hữu của Thầy,

vì Thầy đã thổ lộ cho chúng con

những điều riêng tư thầm kín nhất

trong tương quan giữa Thầy với Cha.

Hơn nữa, sau phục sinh,

Thầy đã gọi các môn đệ là anh em.

Mặc nhiên Thầy tự nhận mình là Anh Trưởng

đứng đầu một đoàn em đông đúc.

Xin cho chúng con

luôn thi hành ý muốn của Cha

để trở nên những người em

cùng huyết nhục với Thầy.

Lạy Thầy Giêsu, Thầy đã nâng chúng con lên

làm môn đệ, làm bạn, làm anh em của Thầy.

Còn Thầy lại hạ mình xuống

phục vụ chúng con như người tôi tớ,

rửa chân cho chúng con như một nô lệ

và chết thay cho chúng con trên thập giá.

Xin cho chúng con hiểu được tấm lòng của Thầy

và sống yêu thương mọi người như anh em. Amen.

 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.