Video Clip về Bảo Vệ Sự Sống – Nói không với phá thai

Xin chia sẻ rộng rãi với mọi người Video Clip về Bảo Vệ Sự Sống – Nói không với phá thai. Đây là công việc của Mục Vụ BVSS của anh em DCCT và các anh chị em Tông Đồ Giáo Dân ( Nhóm BVSS Sàigòn, Nhóm Fiat, Nhóm Amen, Nhóm Tôbia ) đã làm trong 16 – 17 năm qua… Xin biết ơn Nhóm anh chị làm phim…
LM.Lê Quang Uy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *