Đón linh cữu Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

TRỰC TIẾP: Đón linh cữu Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngay bãi đỗ máy bay.
Quan tài đã được đưa ra khỏi máy bay và đưa vào sân bay để làm các thủ tục cần thiết, sau đó đưa thẳng về Tòa Tổng Giám mục.

TRỰC TIẾP: Đón linh cữu Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngay bãi đỗ máy bay.Quan tài đã được đưa ra khỏi máy bay và đưa vào sân bay để làm các thủ tục cần thiết, sau đó đưa thẳng về Tòa Tổng Giám mục.

Posted by Nhóm Bảo Vệ Sự Sống : Lòng Chúa Xót Thương on Thursday, 15 March 2018

 

TRỰC TIẾP: Đón linh cữu Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngay bãi đỗ máy bay.Quan tài đã được đưa ra khỏi máy bay và đưa vào sân bay để làm các thủ tục cần thiết, sau đó đưa thẳng về Tòa Tổng Giám mục.Nguồn Báo Công giáo và dân tộc.

Posted by Nhóm Bảo Vệ Sự Sống : Lòng Chúa Xót Thương on Thursday, 15 March 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *