Tin Tức

Đón linh cữu Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

TRỰC TIẾP: Đón linh cữu Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngay bãi đỗ máy bay.
Quan tài đã được đưa ra khỏi máy bay và đưa vào sân bay để làm các thủ tục cần thiết, sau đó đưa thẳng về Tòa Tổng Giám mục.

https://www.facebook.com/baovesusong.lcxt/videos/1595712883881828/?t=390017

 

https://www.facebook.com/baovesusong.lcxt/videos/1595636683889448/?t=0