Lòng Chúa Xót Thương

LỜI CHÚA 30-9-2017 Thứ Bảy tuần 25 thường niên

Phúc Âm: Lc 9, 44b-45
“Con Người sẽ phải bị nộp. Các ông không dám hỏi Người về lời ấy”.


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Ðang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: “Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy.
Ðó là lời Chúa.


Suy Niệm:
“Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”.
Khi Chúa Giêsu báo trước Ngài sẽ bị nộp và bị giết, nhưng các môn đệ không hiểu vì còn quá bỡ ngỡ,các môn đệ Chúa Giê-su không hiểu lời Ngài nói: “Con Người sắp bị nộp”. Chúa tự nguyện vác khổ giá vì vâng phục ý Chúa Cha; Ngài đã biến khổ giá thành phương thế cứu độ nhân loại. Ngài cho các môn đệ biết chương trình hành động của Ngài để mời gọi họ cũng bước theo Ngài dám đón nhận thập giá để cộng tác vào công trình cứu độ.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa,Xin thương tha thứ cho chúng con về những lần mà chúng con nghi ngờ về Chúa và về những sự nguội lạnh làm biếng của chúng con trong việc tìm biết về mầu nhiệm Chúa,xin cho chúng con tin vào Chúa để được cứu độ. Xin cho chúng con hiểu được rằng vì tội lỗi nhân loại của chúng con, Chúa đã chịu khổ hình, bị đóng đinh để cứu chúng con. Xin cho chúng con biết ăn năn sám hối và mau quay về với Chúa.
Amen