Mai Táng Thai Nhi

Thánh Lễ tiễn đưa 300 em Thai Nhi bị phá bỏ về nơi an nghỉ cuối cùng

Thánh Lễ tiễn đưa 300 em Thai Nhi bị phá bỏ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Giáo Xứ Nguỡng Nhân – Giáo Phận Bùi Chu.

Trung bình mỗi tháng trong giáo phận Bùi Chu có khoảng 2500 em bị sát hại được quy tục về 22 Nhóm Bảo Vệ Sự Sống trong giáo phận Bùi Chu.

Tính tổng số trong một năm, khoảng 30.000 em bị phá bỏ. Một con số rất lớn, chưa kể số Lượng các em không quy tục và mang về An táng được. Số liệu chính thức vào tháng 9 năm 2017 được Nhóm Bảo Vệ Sự Sống – Lòng Chúa Xót Thương thống kê trong Giáo Phận Bùi Chu.

Những con người ấy, gia đình ấy đã chối bỏ chính con em ruột thịt của mình.

Hổ không ăn thịt con, tại sao Con Người lại như vậy.

Nghĩa trang Thai Nhi giáo xứ Nguỡng Nhân hiện tại chôn cất hơn nữa 18.000 Thai Nhi.

Con số Thai Nhi ngày một tăng mà không bao giờ dừng lại. Xót xa cho thân phận Thai Nhi không được sinh ra, không được ăn tết cùng ba mẹ mình, không được yêu thương, che chở và lớn lên trong vòng tay của ba mẹ

và những người thân yêu của mình.