Lòng Chúa Xót Thương

Lời Chúa 27-05-2018 LỄ CHÚA BA NGÔI

Lời Chúa:  Mt 28: 16-20

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM:

“Nếu bạn đi khắp cùng trời cuối đất, bạn sẽ gặp những dấu vết của Thiên Chúa.

Nếu bạn đi thẳng vào cung lòng bạn, bạn sẽ gặp chính Thiên Chúa.”

Nhiều người đã gặp thấy Ngài nhờ chiêm niệm suy tư.

Nhưng con người không thể biết hết về Thiên Chúa, cũng không thể mô tả cho đủ về Ngài.

Có những thiếu sót, vụng về và đôi khi sai lạc.

Ai có thể giúp ta thấy được khuôn mặt thực của Thiên Chúa?

Ai sẽ chỉ cho ta con đường để gặp gỡ Ngài?

Phải là Ðấng ở nơi cung lòng Thiên Chúa,

Ðấng ấy là Ðức Giêsu, Ngôi Lời nhập thể.

Nhờ Ðức Giêsu mà mầu nhiệm Thiên Chúa được vén mở, nhờ Ngài mà chúng ta biết

có một Thiên Chúa duy nhất trong ba Ngôi Vị là Cha, Con và Thánh Thần.

Ba Ngôi khác nhau nhưng là cùng một Thiên Chúa.

Thiên Chúa là Tình Yêu,

Ngài duy nhất nhưng không đơn độc.

“Ta và Cha là một” (Ga 14,10).

“Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta” (Ga 16,15).

Tình yêu khăng khít giữa Cha và Con là Thánh Thần.

Trong niềm hạnh phúc sung mãn,

Ba Ngôi đã dựng nên con người giống hình ảnh mình

và muốn đưa con người đi vào hiệp thông với Thiên Chúa.

“Ðến với Chúa Cha, nhờ Chúa Con

và trong Chúa Thánh Thần”: đó là hành trình thiêng liêng của mọi Kitô hữu.

Chúng ta cần ý thức về sự hiện diện của Ba Ngôi ở trong ta.

“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy

và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và cư ngụ nơi người ấy” (Ga 14,23).

“Cha sẽ ban cho các anh một Ðấng Phù Trợ khác để Ngài ở với các anh luôn mãi.” (Ga 14,16).

Chúng ta cần có tương quan riêng với từng Ngôi!

Chúa Cha, Ðấng hằng làm việc để duy trì vũ trụ, con người.

Chúa Con, Ðấng cứu chuộc nhân loại bằng hy sinh mạng sống.

Chúa Thánh Thần, Ðấng thánh hoá và dẫn dắt Giáo Hội.

Sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là sống hiệp thông và chia sẻ,

là ở lại trong Tình Yêu vì “ai ở trong Tình Yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1Ga 4,16).

Mỗi ngày chúng ta làm dấu nhiều lần trên thân xác

“Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”

Ước gì chúng ta cũng biết in dấu Chúa Ba Ngôi trên cuộc đời ta, trên thế giới chúng ta đang sống.

Chúng ta đã được chịu Phép Rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi, nhưng làm Phép Rửa cho muôn dân vẫn còn là ước mơ Ðức Giêsu chờ ta thực hiện.

 

CẦU NGUYỆN:

Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận, xin dạy con biết phục vụ âm thầm.

Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt, xin dạy con biết yêu thương tự hiến.

Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ, xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm.

Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị, xin dạy con biết coi mọi người như anh em.

Lạy Chúa Ba Ngôi,

Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng, xin cho các Kitô hữu chúng con

trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới.

Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân,

biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh.

Lạy Ba Ngôi chí thánh,

xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con,

và trong lòng từng con người bé nhỏ.

 

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu SJ