Lòng Chúa Xót Thương

Lời Chúa ngày 30-09-2018 CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa:   Mc 9: 37-42. 44. 46-47

“Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con.
Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.

“Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt”.

Đó là lời Chúa.

 

 

SUY NIỆM:

Chúng ta sống trong một thế giới có nhiều gương xấu.

Gương xấu lan nhanh nhờ các phương tiện truyền thông,

tạo nên một bầu khí ô nhiễm thấm vào buồng phổi.

Ngay trong Hội Thánh cũng có kẻ gây gương xấu,

khiến cho đức tin một số người gặp khủng hoảng.

Ðức Giêsu tỏ thái độ không khoan nhượng đối với kẻ này:

“… thà buộc cối đá lớn vào cổ nó

mà ném xuống biển còn hơn.”

Có thể chúng ta đã ít nhiều gây gương xấu.

Cha mẹ làm ăn bất chính khiến con cái mất niềm tin.

Nhà tu hành mê say vật chất khiến tín hữu thất vọng.

Những phe phái chia rẽ khiến giới trẻ nghi ngờ tình yêu.

Có biết bao duyên cớ đẩy đưa một người sa ngã.

Nhiều khi chúng ta, vì vô tình hay thiếu khôn ngoan,

không biết hạn chế tự do của mình,

nên đã làm tổn thương lương tâm của những người yếu đuối.

Tôi có thể gây dịp tội khiến anh em tôi sa ngã,

nhưng chính thân xác tôi lại có thể là dịp tội cho tôi.

Ðức Giêsu đòi ta chặt tay, chặt chân, móc mắt,

nếu những bộ phận đó làm ta phạm tội.

Hội Thánh không bao giờ hiểu đòi hỏi này theo nghĩa đen

(nếu thế thì khó mà có một Kitô hữu lành lặn!).

Nhưng chúng ta lại không được coi thường

tính chất mạnh mẽ và quyết liệt của đòi buộc này.

Chẳng ai trong chúng ta ngạc nhiên

nếu thấy có người dám chịu cắt bỏ một phần thân thể

hầu cứu lấy sinh mạng của mình.

Người khôn là người dám từ bỏ một điều quý

để giữ lại một điều quý hơn.

Chỉ ai coi cuộc sống vĩnh cửu là điều quý nhất,

người ấy mới dám hy sinh mắt và tay chân,

những gì vốn là tốt, nhưng nay lại thành vật cản trở.

Có bao điều thiết thân, gắn liền với đời ta,

nhưng nay đã trở thành vật cản trở.

Cả những điều ấy, ta cũng phải cắt đứt, đoạn tuyệt.

Chấp nhận đoạn tuyệt là chấp nhận đớn đau.

Bỏ một tật xấu, một thói quen, một kế hoạch

có khi còn đau hơn móc mắt hay chặt tay.

Nếu chúng ta can đảm thắng vượt nỗi đau,

chúng ta sẽ được tự do thanh thoát.

Nếu cần một cuộc giải phẫu cho linh hồn.

Giải phẫu không phải chỉ là cắt bỏ,

mà còn là thay thế:

thay ước muốn nơi trái tim, thay lối nghĩ nơi bộ óc,

thay cái nhìn nơi đôi mắt, thay cách hành động nơi tay.

Ðức Giêsu đưa ra những đòi hỏi tận căn.

Ðể vươn tới Tuyệt Ðối thì cần hy sinh cái tương đối.

Ước gì chúng ta ra khỏi thái độ lấp lửng, nửa vời,

và dứt khoát chọn Thiên Chúa là Tuyệt Ðối.

 

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giêsu,

sống cho Chúa thật là điều khó.

Thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con.

Chúa đòi con cho Chúa tất cả

để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa.

Chúa thích lấy đi những gì con cậy dựa

để con thực sự tựa nương vào một mình Chúa.

Chúa thích cắt tỉa con khỏi những cái rườm rà

để cây đời con sinh thêm hoa trái.

Chúa cương quyết chinh phục con

cho đến khi con thuộc trọn về Chúa.

Xin cho con dám ra khỏi mình,

ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan

để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa,

dù phải chịu mất mát và thua thiệt.

Ước gì con cảm nghiệm được rằng

trước khi con tập sống cho Chúa

và thuộc về Chúa

thì Chúa đã sống cho con

và thuộc về con từ lâu. Amen.

 

Lm. Nguyễn Cao Siêu, S.J