Vì Những Mảnh Đời Bất Hạnh

Vì Những Mảnh Đời Bất Hạnh t12.2019

Cha Linh Hướng, người luôn quan tâm từng bước anh chị em , luôn dõi theo trong từng công việc.
Dẫu công việc nơi giáo xứ mới bận bịu là thế, chẳng lúc nào ngơi tay.
Đi công tác miền nam trùng vào ngày Nhóm thực hiện chương trình, lại tạm gác lại công việc mà đồng hành cũng anh chị em. Lại ân cần đi thăm hỏi những mảnh đời bất hạnh, bệnh tật nghèo khó.
Những ân tình ấy, quan tâm ấy, làm sao đáp đền.