Mai Táng Thai Nhi

Hãy nghe xem ! Tiếng các em đang khóc !

Người xưa thường nói: 
“Có lương thực ngàn gánh cũng chỉ ăn một ngày 3 bữa.
Có căn nhà lớn 10 gian cũng chỉ ngủ ở một phòng.
Báu vật trăm xe trong lòng vẫn có buồn phiền.
Danh cao, lộc hậu rồi cũng phải làm việc hàng ngày.
Vinh hoa phú quý cũng chỉ là thoảng qua như mây khói ! “


Vậy, sống trên đời này quan tâm đến tai tiếng làm gì? 
Quan tâm đến cái sỹ diện làm gì ? 
Để rồi đang tâm chấm dứt cuộc sống của một sinh linh chỉ vì mặt mũi với họ hàng, lối xóm. 
Chỉ vì sợ dị nghị, đàm tiếu, miệng lưỡi người dưng mà nhẫn tâm vứt bỏ đi máu mủ của mình, của con mình, cháu mình.
Sao không nghĩ mà sợ tội ác mà mình gây ra ? 
Đã nhẫn tâm thế sao còn việc gì phải sợ lời ra tiếng vào lối xóm, họ hàng ?


Những người làm cha, làm mẹ đừng gieo thêm tội ác nữa , hãy dừng lại đi.
Các bạn trẻ, hãy ý thức hơn những việc mình sẽ làm, hãy có trách nhiệm với những việc mình làm, đừng để những sinh linh bé nhỏ kia phải chịu đớn đau thay vì những hành động nông nổi, thiếu hiểu biết, ham mê xác thịt của chúng ta. 
Làm ơn !
Dừng lại đi ạ ! 
Hãy nghe xem !
Các em đang khóc kia !
Đang van xin kia !