Bảo Vệ Sự Sống

THAI NHI, SỰ SỐNG CON NGƯỜI !

Thời gian qua, có nhiều người đến xin tư vấn, thực ra xin tìm cách phá thai hợp pháp thì đúng hơn :

· Có người khó khăn về kinh tế : gia đình nghèo, lại có con bé nên không thể tiếp tục được.

· Có người khi mang thai không biết nên đã uống nhiều thuốc, trong đó có thuốc có hại đến sức khoẻ của bé.

· Có người bảo thai có nguy cơ Down và khuyết tật cao nên không muốn bé phải khổ và không thể nuôi được cháu.

· Có người lỡ yêu và mang thai. Nào là gia đình khó, nào là công việc, nào là học tập…

Trong các khó khăn ấy, lập luận đưa ra rằng : thai vẫn còn nhỏ, đã có tim thai, nhưng chưa thành hình, nên chưa phải là người và vì vậy có thể bỏ thai được.

Đó là những lập luận hoàn toàn sai lầm. Dù ngoài miệng bảo thai vẫn còn nhỏ và chưa phải là người, nhưng thực sự trong lòng họ, tôi tin chắc rằng họ đã tin đó là con người, đó là đứa con của họ. Người phụ nữ nào mang thai mà trong lòng lại không nghĩ rằng mình đã có con và cái thai đó chính là con người, là con của họ.

Thai Nhi là con người, sự sống của các em là sự sống con người. Cưu mang một con người, bảo vệ một bào thai và sinh nó ra là người ta đánh cược cả mạng sống mình với cái thai đó. Vì đó là cưu mang một con người, cứu mạng người nên có thể phải đánh đổi rất nhiều. Nhưng chắc chắn đó là điều chính đáng phải làm, vì đơn giản đó là người và là con của bạn.

Điều đau khổ và nguy hại hơn là tâm hồn bạn sẽ còn lại những mặc cảm tội lỗi bỏ con, giết con sẽ theo mãi. Bỏ thai thì dễ, nhưng bỏ mặc cảm này thực không dễ dàng chúc nào.

Chưa kể đến những vấn đề thể lý : bạn phải ký vào lá đơn bỏ con và những vấn đề sinh lý có thể vô sinh….

Đối diện để quyết định yêu thương vẫn là chìa khoá cho bạn vượt mọi khó khăn, còn yêu thương, con bạn còn cơ hội sống. Cao hơn thế là việc phó thác cho Trời. Chính ông Trời cho mỗi người chúng ta sự sống và hình hài. Chính ông Trời cầm vận mệnh đời ta chứ không phải là mỗi người. Nên xin đừng thuê những sát thủ âm thầm lấy đi mạng sống của thai nhi, con bạn và xin cho thai nhi được sống.

An táng hơn 40.000 thai nhi thấy tội nghiệp loài người quá nặng nề đối với chính con người ruột thịt của nhau. Tôi đã làm việc này và đã thấy nhiều chị em không còn cơ hội làm mẹ nữa và cũng rất nhiều người khổ tâm vì đã một phút lỡ lầm giết con của mình. Tôi cũng thấy nhiều biểu hiện hơn việc các em oán hận trở lại với cha mẹ, với những bác sĩ phá thai.

Xin tôn trọng các em còn sống cũng như đã qua đời và xin đối diện để cho các em tình thương và lòng tín thác.

Lm Giuse Nguyễn Văn Tịch